Dokumentet er opdelt i lodrette kolonner

For at se den ønskede oversættelse, skal man trykke under overskriften, på selve dokumentet

Tilbage til forsiden
Original dokument
Dansk oversættelse